پرنسس ویکتوریا

هرگز به گذشته برنگرد اگر سیندرلا برای برداشتن کفشش بر می گشت هرگز پرنسس نمی شد

به بعضی ها باید گفت:

بیا بهت مداد کاغذ بدم یکم روش خجالت بکش!!!


برچسب‌ها:
تاريخ چهار شنبه 25 تير 1393برچسب:,سـاعت 9:55 PM نويسنده ویکتوریا| |

من همیشه از اول قصه های مادر بزرگ می ترسیدم

 

یکی بود ....یکی نبود


برچسب‌ها:
تاريخ چهار شنبه 25 تير 1393برچسب:,سـاعت 6:55 PM نويسنده ویکتوریا| |

تنها بودن قدرت میخواهد

و این قدرت را کسی به من داد

که

روزی می گفت تنهایم نمی گذارد


برچسب‌ها:
تاريخ چهار شنبه 25 تير 1393برچسب:,سـاعت 6:53 PM نويسنده ویکتوریا| |

نه باخودت چتر داشتی

نه روزنامه

نه چمدان

عاشقت شدم

از کجا می فهمیدم مسافری...


برچسب‌ها:
تاريخ چهار شنبه 25 تير 1393برچسب:,سـاعت 6:50 PM نويسنده ویکتوریا| |

يک شبي مجنون نمازش را شکست

بي وضو در کوچه ليلا نشست

 

عشق آن شب مست مستش کرده بود

فارغ از جام الستش کرده بود

 

سجده اي زد بر لب درگاه او

پر زليلا شد دل پر آه او

 

گفت يا رب از چه خوارم کرده اي

بر صليب عشق دارم کرده اي

 

جام ليلا را به دستم داده اي

وندر اين بازي شکستم داده اي

 

نشتر عشقش به جانم مي زني

دردم از ليلاست آنم مي زني

 

خسته ام زين عشق، دل خونم مکن

من که مجنونم تو مجنونم مکن

 

مرد اين بازيچه ديگر نيستم

اين تو و ليلاي تو ... من نيستم

 

گفت: اي ديوانه ليلايت منم

در رگ پيدا و پنهانت منم

 

سال ها با جور ليلا ساختي

من کنارت بودم و نشناختي

 

عشق ليلا در دلت انداختم

صد قمار عشق يک جا باختم

 

کردمت آوارهء صحرا نشد

گفتم عاقل مي شوي اما نشد

 

سوختم در حسرت يک يا ربت

غير ليلا برنيامد از لبت

 

روز و شب او را صدا کردي ولي

ديدم امشب با مني گفتم بلي

 

مطمئن بودم به من سرميزني

در حريم خانه ام در ميزني

 

حال اين ليلا که خوارت کرده بود

درس عشقش بيقرارت کرده بود

 

مرد راهش باش تا شاهت کنم

صد چو ليلا کشته در راهت کنم

 


برچسب‌ها:
تاريخ پنج شنبه 1 خرداد 1393برچسب:,سـاعت 12:53 AM نويسنده ویکتوریا| |

وقتی میخوای صبح بری دانشگاه و ﺗﻮﯼ تخت خوابتی :
ﺳﺎﻋﺖ ۶ﺻﺒﺤﻪ ، ۵ﺩﻗﯿﻘﻪ ﭼﺸﻤﺎتو ﻣﯿﺒﻨﺪﯼ
و یه دفه چشماتو باز می کنی می بینی ساعت شده ۷:۴۵دقیقه :|
حالا ﺗﻮﯼ ﮐﻼﺳﯽ :
ﺳﺎﻋﺖ ۹:۳۰ﺻﺒﺤﻪ ، ۵ﺩﻗﯿﻘﻪ ﭼﺸﻤﺎتو میبندی ﻭ بعد باز می کنی
ﺳﺎﻋﺖ هنوز ۹:۳۱ ﺩﻗﯿﻘﻪ س :|
(مورد داشتیم ۹:۲۹دقیقه گزارش شده)
.
.


برچسب‌ها:
تاريخ پنج شنبه 11 ارديبهشت 1393برچسب:,سـاعت 2:37 PM نويسنده ویکتوریا| |

با توجه به شانسی که بنده دارم

اگه خارج بدنیا می اومدم

ایران ابر قدرت جهان بود


برچسب‌ها:
تاريخ جمعه 1 فروردين 1393برچسب:,سـاعت 12:32 AM نويسنده ویکتوریا| |

ایییییییییین ازززززززز کجا اومده؟؟؟

 

 

 

 

رایج ترین سوال دانش اموزان در مواقع امتحان ریاضی :))))


برچسب‌ها:
تاريخ جمعه 1 فروردين 1393برچسب:,سـاعت 12:28 AM نويسنده ویکتوریا| |

یکی از تفریحات ناسالمی که دارم اینه:

هر وقت می ریم شهربازی چندتا پیچ و مهره باخودم می برم

هر وسیله ای که سوار میشیم به بغل دستبم که اصولا ادم بسسسسسیار ترسویی می باشد

می گم:یا خدا!!!!این دیگه از کجا باز شد؟؟؟؟ :)))))


برچسب‌ها:
تاريخ جمعه 1 فروردين 1393برچسب:,سـاعت 12:24 AM نويسنده ویکتوریا| |

تو هواپیما نشسته بودم

بغل دستیم گفت:من اصلا اعتقادی به اسلام ندارم

.

.

.

.

.

بعد

یهو هواپیما تکون خورد

گفت:یا ابوالفضل غلط کردمگریهمهر شده


برچسب‌ها:
تاريخ جمعه 1 فروردين 1393برچسب:,سـاعت 12:14 AM نويسنده ویکتوریا| |

Cherry Skin